Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Problem vid öppning av suffletten
 

Suffletten är stängd men startar inte när man trycker på öppna knappen

 

  1. Se till att suffletten är ordentligt upplyft i framkanten och känn med handen att den bakre bågen fritt kan lyftas upp (spännstagen på var sida om bakrutan har vikits). Prova igen med tändningsläge 1. Om den inte startar gå till punkt 2.
  2. Kontrollera att säkringar 4, 21 (styrbox) och 25 (motordrift) är hela. Slå av tändningen under minst 10 sekunder. Prova igen med tändningsläge 1. Om den inte startar gå till punkt 3.
  3. Dra ur kontakten till EM sufflettens styrbox (placerad mellan motorerna framför den främre beklädnaden i bagageutrymmet) och vänta i 60 sekunder. Sätt tillbaka och prova igen med tändningsläge 1. Om den inte startar gå till punkt 4.
  4. Frikoppla motorerna och synkronisera suffletten och sufflettluckan vid återinkopplingen och prova igen med tändningsläge 1. Om den inte startar gå till punkt 5.

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Suffletten startar men den bakre bågen går sakta och trögt när den ska lyftas upp i början av en öppning.

 

 

Orsak: Dålig smörjning av bakre bågens glidskenor (smuts och vägsalt gör att glidbanorna i aluminium lätt kärvar) och/eller dålig smörjning mellan anliggningssytorna mellan vred nr 4 och 5 och/eller dåliga spännband och/eller dålig batterispänning.

 

Kör inte med suffletten om den bakre bågen går sakta/trögt eftersom detta via hävstångseffekten orsakar en mångfaldig större påfrestning på dragstag nr 2 och vred nr 4 med axeltappen till sufflettmotorns växellåda.

 

Åtgärd: Låt en person hjälpa den bakre bågen att lyfta och stoppa öppningen strax efter sufflettluckan stannat i öppet läge. Lossa staget nr 2 från vred nr 4 så att den bakre bågen kan röras fritt. Fetta in den bakre bågens glidskenor enligt underhåll och för bågen upp och ner för hand tills den går lätt. Koppla sedan tillbaka staget nr 2.

 

Kontrollera att spännbanden hjälper till att lyfta bågen i det nedre läget. Annars är spännbanden slitna och behöver bytas. Använd bagagestroppar som en tillfällig lösning (se underhåll)

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Suffletten börjar öppnas men stannar på vägen: sufflettens bakre båge har fällts upp men luckan öppnar inte. 

 

Orsak: Mikrobrytaren S1 har inte brutit eftersom brytläget S1A (suffletten uppfälld och den bakre bågen max upplyft) inte har uppnåtts.

 

Åtgärd: Justera sufflettens mekanism.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Suffletten börjar öppnas men stannar på vägen: sufflettens bakre båge har fällts upp och luckan har öppnat men suffletten börjar inte fällas ner i lådan. 

 

Orsak: Mikrobrytaren S3 (öppen sufflettlucka) har inte brutit så att sufflettmotorn kan starta och fälla ner suffletten.

 

Åtgärd: Justera sufflettluckans mekanism.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Suffletten börjar öppnas men stannar på vägen: sufflettens bakre båge har fällts upp och luckan har öppnat och suffletten har fällts ner i sufflettlådan men luckan är fortfarande fullt öppen. 

 

Orsak: Mikrobrytaren S1 har inte slutit eftersom brytläget S1B (suffletten hopvikt i sufflettlådan) inte har uppnåtts.

 

Åtgärd: Justera sufflettens mekanism.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Sufflettluckan stänger inte helt över den hopvikta suffletten.

 

 

Orsak 1: Sufflettluckans mekanism felaktigt justerad.

 

Orsak 2: Vred nr 9 böjt eller skadat pga. att sufflettluckans framfart hindrats tex. till följd av att sufflettklädseln har kommit i kläm enligt nedan.

 

 

Åtgärd 1: Justera sufflettluckans mekanism.

 

Åtgärd 2: Byt ut vredet nr 9 eller ta loss det och bocka tillbaka det.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

En del av sufflettklädseln sticker ut och kommer i kläm mellan den stängda sufflettluckan och det bakre ryggstödet när luckan stänger över den hopvikta suffletten.

 

 

Orsak: Sufflettklädseln ovanför framsätespassagerna viks åt fel håll vid öppningen.

 

Åtgärd: Stäng suffletten men bibehåll suffletten upplyft i framkant. Dra ut stålvajern som sitter i fickan i sufflettklädseln rakt ovanför framsätespassagerna. Sätt tillbaka den bananformade vajern så att den buktar uppåt eller snett uppåt/bakåt. Kontrollera denna positionen med jämna mellanrum.

 

Med öppen framkant, kontrollera att spännbanden har kraft att bukta uppåt ovanför framsätespassagerarna. Annars är spännbanden slitna och behöver bytas.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

När man öppnar eller stänger suffletten så skrapar eller hakar sufflettluckan i den uppfällda bakre bågen

 

 

Orsak 1: Sufflettklädseln är våt eller det är kallt ute (<10 grader) vilket gör att sufflettklädseln blir hårdare och inte viks så lätt.

 

Orsak 2: Vred 4 och 5 har utslitna anliggningsytor mot varandra så att bakre bågen inte lyfts så högt som den ska.

 

 

Åtgärd 1: Undvik att öppna suffletten när den är våt, det är kallt ute eller med avstängd motor

 

Åtgärd 2: Byt ut vred nr 4 och 5. Alternativt justera suffletten genom att korta staget nr 2 något.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Drivningen till den bakre bågen fungerar inte

 

Orsak: Undersök den bakre bågens mekanism. Se havererad axeltapp.

 

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|