Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Havererad axeltapp på sufflettmotorns växellådskåpa
 

Det finns ett haveri som drabbat åtskilliga e30 cabrio med EM sufflett som består i att en axeltapp på kåpan till sufflettmotorns växellåda slits av. Detta resulterar i att mekanismen till den bakre bågen havererar. I övrigt fungerar drivningen av sufflettställningen och sufflettluckan.

Orsak:

Den sannolika orsaken till detta haveri är en bugg i EM sufflettens styrbox men bidragande orsaker kan antagligen vara alla faktorer som belastar drivmekanismen till den bakre bågen dvs. en trögt gående bakre båge (dåligt smorda glidbanor hos bakre bågen samt dåligt smorda anliggningsytor mellan vred nr 4 och 5), slitna spännband och dålig justering av sufflettens drivmekanism.

När:

Buggen i sufflettens styrbox aktiveras om man avbryter en öppning eller stängning i ett skede då sufflettluckan håller på att öppnas (steg 5 i sufflettens arbetssekvens) eller stängas (steg 18 i sufflettens arbetssekvens) samtidigt som den bakre sufflettbågen står still i sitt max uppfällda läge. Det tycks vara så att alla bilar med EM sufflett har buggen

Fig 10.1 Buggen aktiveras om man avbryter en öppning eller stängning då sufflettluckan håller på att öppna (steg 5 i sufflettens arbetssekvens) eller stänga (steg 18 i sufflettens arbetssekvens). Detta aktiverar buggen i styrboxen nästa gång knappen trycks in igen.


Buggen aktiveras just när man trycker in knappen igen för att fortsätta sekvensen och består i att sufflettmotorn får ström under ca en halv sekund och vrider sufflettens drivaxel ca 3 grader medurs utanför sufflettmekanismens arbetsområde! Det högra vredet nr 5 (på bilden nedan) vrids då medurs och pressas mot sitt ändläge och den bakre uppfällda bågen gör ett kort knyck framåt. Omedelbart därefter går luckmotorn igång och allt fortsätter som vanligt. Därför märker man normalt inte av buggen förrän den dag då axeltappen inte längre står emot kraften utan slits av direkt eller pga. utmattning varvid mekanismen till den bakre bågen fallerar.

Fig 10.2 Sufflettmotorn driver det högra vredet på bilden. När buggen aktiveras vrids det högra vredet medurs för långt (i den högra pilens riktning) och går utanför sitt arbetsområde. Det blir då axeltappen (vid den vänstra pilen) som ensam får stå emot sufflettmotorns kraft och riskerar därmed att dras av i pilens riktning.

Om man upprepade gånger stoppar och fortsätter körningen av sufflettluckan i läget i fig 10.1 ovan aktiveras buggen vid varje start av luckmotorn och vrider det högra vredet ovan ytterligare ca 3 grader motsols utanför arbetsområdet för varje start och stopp. Dvs. efter två upprepade stopp och start hamnar vredet ca 6 grader utanför sitt arbetsområdet, efter 3 upprepade stopp och start hamnar det ca 9 grader utanför arbetsområdet osv. Till slut håller inte längre axeltappen som slits av och mekanismen till den bakre bågen havererar.

Fig 10.3 Havererad axeltapp. Bägge vreden borttagna efter att axeltappen på kåpan till sufflettmotorns växellåda slitits av och lämnat ett hål efter sig ned till växellådans hus.

 

Reparation eller renovering av havererad axeltapp

Om man råkat ut för en avsliten axeltapp finns det fyra vägar att gå:

Byt hela sufflettmotorn med växellåda (ca 6000 kr + arbete)

Eftersom el cab är sällsynt är det mycket svårt att hitta en begagnad sufflettmotor på skroten och BMW säljer bara hela sufflettmotorn komplett med växellåda. (ca 6000 kr + arbete). Dessutom finns buggen kvar och kan drabba den nya sufflettmotorn.

En pirat renoveringssats (ca 2000 kr inkl frakt + arbete).

Problemet vid renovering är att kåpan till växellådan inte går att svetsa eftersom den har för hög zinkhalt. Det finns då två typer av renoveringssatser som tagits fram av två olika privata mekaniska verkstäder i Tyskland. Den första renoveringssatsen går ut på att den befintliga kåpan lagas genom att montera en ny axeltapp som sitter med skruvförband. Den gamla kåpan måste demonteras och bearbetas så att det nya skruvförbandet kan monteras på den. Se mer om metoden med skruvförband.  Den andra renoveringssatsen innebär att en ny platta med axeltapp monteras mellan karossen och sufflettmotorns växellådskåpa. Denna metod innebär att man slipper demontera växellådans kåpa samt arbetet med att förbereda kåpan. Se mer om metoden med en mellanliggande platta. Har du andra tips på renovering. Kontakta webmaster eller forumet.

Konvertera till manuell sufflettmanövrering och elektriskt manövrerad sufflettlucka (ca 0 kr + arbete).

Demontera drivmekanismen till suffletten och manövrera suffletten manuellt medan sufflettluckan alltjämt manövreras elektriskt så att den kan stå öppen och låsas när suffletten är öppen.

Konvertera EM suffletten till manuell sufflett.

Demontera drivmekanismerna till både sufflett och lucka. För att luckan ska kunna stå öppen medan suffletten fälls ner behövs två gastrycksfjädrar från en bil med manuell cab. För att luckan ska kunna låsas med öppen sufflett behöver man skaffa en komplett låsmekanism tillsammans med vänster sidopanel bak med öppningshandtag för luckan från en manuell cab. Komponenterna från el manövreringen som blir över kan ha ett värde på marknaden.

 

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|