Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Sveriges E30 Cabrio Vagnpark
 

Den 2020.12.01 fanns det totalt 1266 stycken e30 cabrio bilar registrerade i det svenska Bilregistret.* Av den totala e30 cabrio produktionen på 143 425 bilar återfinns alltså knappt 1 % i Sverige idag. Tabellen nedan anger hur dessa 1266 stycken cabrio fördelade sig över modell och årsmodeller.

 

Sveriges E30 Cabrio Vagnpark per modell och årsmodell

Modell

85

86

87

88

89

90

318iC

0

0

0

0

0

1

320iC

0

0

5

51

135

117

325iC

0

55

312

96

74

106

M3C

0

0

0

0

3

1

Total per år

0

55

317

147

212

225

 

Modell

91

92

93

Total per modell

318iC

41

82

22

146

320iC

44

29

2

383

325iC

46

41

0

730

M3C

3

0

0

7

Total per år

134

152

24

1266

Källa: Bilregistret 2020.12.01

*När man begär uppgift från Bilregistret om hur många 3-serie cabrioleter det finns registrerade totalt som årsmodell 1985-1993 får man även med 93:orna av e36 cabrio samt även alla e30 Baur Targatop på köpet (vilket blir totalt bortåt 1600 bilar). Man behöver därför få alla bilar listade så att man kan dra bort 93:orna av e36 cabrio samt alla e30 Baur cabrio och då återstår 1266 stycken e30 fullcabrioleter (2020.12.01).

 

Före face lift 1986 - 1990

Det finns 55 stycken 325iC-86 som alltså var den första serietillverkade årsmodellen och som alla är direktimporterade i efterhand eftersom den svenska generalagenten inte tog in några 86:or. Generalagentens första 325:or kom hit tidigt under våren 1987 som 87:or. Den tidigast registrerade bilen av dessa som ännu finns kvar i Bilregistret är en 325iC av årsmodell 1987 som registrerades den 23 januari 1987. Denna återföljs av den tilldelning på ca 200 stycken 325iC-87 som generalagenten fick och som registreras in främst under våren 1987. Jämför man över årsmodellerna är den vanligaste årsmodellen -87 med hela 312 registrerade 325iC-87 och det är den svenska generalagentens första tilldelning av 87:or som står för en stor andel av dessa. Resten är direktimport som tillkommit under senare år. Under åren 1988 tar generalagenten in ca 40 stycken 325iC-88. För årsmodell 89 märks en nergång efter att 320iC introduceras och tydligen tar en stor andel från den årliga försäljningen av 325iC. Endast ett 15-tal 325iC-89 nyregistreras under 1989 och den första hälften av 1990. Under 1990 tas till sist ett 30-tal 325iC-90 in och nyregistreringen av dessa 90:or pågår fram till sommaren 1991. Resterande bilar i tabellen för varje år ovan fylls upp av direktimporten som pågått under 90-talet och fram till dags dato.

Det finns 5 stycken 320iC-87 i Bilregistret och alla dessa är direktimporterade under 90-talet. Den svenske generalagenten fick hit ett fåtal 320iC-88 först sent på hösten 1988. Av dessa finns två stycken kvar. Ytterligare två 88:or kom på våren 1989. Resterande 47 stycken 88:or i tabellen ovan är direktimporterade under senare år. Först i juni 1989 kommer de första 89:orna hit. Det rör sig om drygt 60 stycken 320iC-89 som registreras under sommar och höst 1989 och under det första halvåret av 1990. I februari 1990 kommer också de första 320iC-90 hit som registreras under 1990 och den första delen av 1991. Resterande bilar i tabellen för varje år ovan utgörs av senare direktimport.

Det finns sju stycken M3C och bland dessa är sex stycken direktimporterande under senare 90-talet och 2000-talet. Det finns ingen Alpina E30 Cabrio i Sverige.

 

Efter face lift 1991- 1993

Letar man efter en face liftad 320iC eller 325iC får man sannolikt ställa in sig på en direktimporterad bil om man inte hittar en av de fyra svensksålda 91:orna som finns kvar. Det finns bara två stycken svensksålda 320iC-91 och två stycken svensksålda 325iC-91 kvar. Inga svensksålda 92:or finns av 320iC och 325iC vilket alltså innebär att 42 av 44 stycken 320iC-91 och 44 av 46 stycken 325iC-91 liksom samtliga 92:or av 320iC och 325iC i vagnparken är direktimporterade. Under 1992 togs generalagentens försäljning istället över av 318iC som introduceras som årsmodell -92 och 13 svensksålda exemplar finns ännu kvar denna.

Anmärkningsvärt är den lilla andelen av face liftade 320iC och då framförallt 325iC i Sveriges vagnpark. Det finns totalt 730 stycken 325iC i Sverige men bara 87 stycken av dessa är face liftade, alltså bara drygt en på tio 325:or är face liftad.

 

Ej face lift respektive face lift per modell

Modell

Ej face lift

Face lift*

% face lift

Total

318iC

1

145

99,3 %

146

320iC

308

75

19,6 %

383

325iC

643

87

11,9 %

730

M3C

7

0

0,0 %

7

Totalt

959

307

 

1266

*Kriteriet för face lift på 318iC-325iC har här satts till årsmodellskiftet 90-91

Källa: Bilregistret 2020.12.01

 

Vanligast bland de face liftade bilarna är annars 318iC där det finns hela 145 bilar av årsmodell 91-93. Denna togs bara in som årsmodell 92 av generalagenten men har därefter direktimporterats i andra årsmodeller 90-93.

 

Direktimport 1994 - 2005

Av de 1266 stycken e30 cabrio som finns i Sverige är 57 % eller 719 stycken direktimporterade under perioden efter att produktionen upphört 1993 och fram till dags dato. En majoritet av de e30 cabrio som idag rullar på de svenska vägarna är alltså direktimporterade 1994 - 2005.  De tre sista åren har importen sjunkit något.

 

Nyregistrerade e30 Cabrio i Sverige per år för perioden 1994-2005 med avrundade andelar för respektive modell

År

Antal

318iC

320iC

325iC

M3C

2005*

54*

36%

33%

29%

2%

2004

77

22%

38%

38%

1%

2003

87

11%

41%

47%

1%

2002

105

15%

37%

48%

0%

2001

130

12%

31%

58%

0%

2000

140

12%

26%

62%

0%

1999

80

6%

29%

62%

2%

1998

55

18%

20%

62%

0%

1997

22

41%

23%

36%

0%

1996

11

55%

9%

36%

0%

1995

7

14%

0%

86%

0%

1994

5

17%

17%

50%

17%

Summa

719

 

 

 

 

*Tom 2020.12.01

Källa: Bilregistret 2020.12.01

 

Importörer har inte bara varit privatpersoner utan inte minst näringsidkare/personer i branschen som tar in bilar och säljer dem för att tjäna en slant på att efterfrågan på den svenska marknaden för e30 cabrio är större än tillgången. Eftersom utbudet av e30 Cabrio är förhållandevis större i Tyskland jämfört med Sverige finns det en vinst att göra mellan de lägre tyska priserna och de svenska priserna. En närmare titt på vilka modeller och årsmodeller som tagits in i Sverige under perioden 1994 - 2005 ger följande:

 

Nyregistrerade e30 Cabrio i Sverige per år för perioden 1994-2005 fördelat på modell och årsmodell

Importår

05*

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

94

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318iC-90

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

318iC-91

7

4

3

4

3

9

1

5

2

1

0

1

40

318iC-92

10

12

4

7

9

6

4

3

6

4

1

0

66

318iC-93

2

1

3

5

3

2

0

2

1

1

0

0

20

Summa

20

17

10

16

15

17

5

10

9

6

1

1

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320iC-87

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

4

320iC-88

3

5

6

7

10

8

7

1

0

0

0

0

47

320iC-89

4

10

11

6

12

9

5

2

0

0

0

0

59

320iC-90

5

5

7

11

9

10

8

5

2

0

0

1

63

320iC-91

3

7

6

10

4

4

1

0

2

0

0

0

37

320iC-92

2

3

5

4

4

4

2

3

1

1

0

0

29

320iC-93

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Summa

18

30

36

39

40

36

24

11

5

1

0

1

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325iC-86

1

1

5

6

8

15

11

4

0

0

0

0

51

325iC-87

3

7

10

11

14

23

14

17

1

1

1

1

103

325iC-88

2

3

4

6

13

7

4

2

1

0

1

1

44

325iC-89

4

9

7

8

11

10

5

0

1

0

2

0

57

325iC-90

5

3

9

12

13

12

8

5

0

0

1

1

69

325iC-91

0

2

2

6

8

10

8

4

1

1

1

0

43

325iC-92

1

5

4

1

8

10

1

2

4

2

0

0

38

Summa

16

30

41

50

75

87

51

34

8

4

6

3

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmodell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86-90

28

43

59

68

90

95

63

36

5

1

5

4

497

91-93

26

34

28

37

40

45

17

19

17

10

2

1

276

% face lift

48

44

32

35

31

32

21

34

77

91

29

20

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total / år

54*

77

87

105

130

140

80

55

22

11

7

5

719

* Tom 2020.12.01

Källa: Bilregistret 2020.12.01

 

Under perioden 1987 - 1993 pågick även en privatimport parallellt med generalagentens försäljning men denna privatimport är försumbar i jämförelse med den import som varit under perioden 1994 - 2005. Faktum är att de importerade bilarna idag är fler än de bilar som generalagenten tog in 1987 - 1993.

Kolumnen längst till höger anger summan av nya registreringar av respektive årsmodell och modell under perioden 1994-2005. Den nedersta raden anger summan av nya registreringar för varje år under perioden 1994-2005. Under de flesta år har i genomsnitt två tredjedelar av alla importbilar varit icke face liftade bilar med årsmodell 86-90. Importen av face liftade 320iC och 325iC har alltid varit låg i jämförelse med antalet importerade 320iC och 325iC som inte är face liftade. Under de senaste två-tre åren har importen av 320iC och 325iC minskat medan importen av 318iC har ökat.

 

Avställda e30 Cabrio per den 2020.12.01

Ca två tredjedelar av Sveriges alla e30 Cabrio ägare hade sina bilar avställda den 2005.12.01. Ju större motor desto större är andelen avställda bilar. Sämst är 318iC ägarna på att ställa av - bäst är M3C ägarna.

 

Andel avställda e30 Cabrio per den 2020.12.01

Modell

85

86

87

88

89

90

318iC

% avställda

 

 

 

 

 

 

 

0 %

320iC

% avställda

 

 

 

60 %

 

69 %

 

65 %

 

61 %

325iC

% avställda

 

 

68 %

 

67 %

 

71 %

 

74 %

 

69 %

M3C

% avställda

 

 

 

 

 

100 %

 

100 %

 

Modell

91

92

93

Total per modell

318iC

% avställda

 

64 %

 

59 %

 

67 %

 

61 %

320iC

% avställda

 

67 %

 

66 %

 

50 %

 

64 %

325iC

% avställda

 

70 %

 

76 %

 

 

 

69 %

M3C

% avställda

 

67 %

 

 

 

86 %

Källa: Bilregistret 2020.12.01
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|