Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Felsökning av EM sufflettens elsystem
   

FÖRBEREDELSE 

 

 • Fulladdat batteri
 • Demontera främre beklädnaden i bagageutrymmet
 • Demontera styrboxen (svarta lådan mellan de båda motorerna)
 • Dra ur kontakten till styrboxen och lägg styrboxen åt sidan.
 • Gör kontakten som var kopplad till styrboxen tillgänglig. Denna kontakt har 20 stift enligt följande:

 

 

Stift

Användare

 

1

Luckmotor

 

2

Luckmotor

 

3

Terminal 30 R, B +

 

4

Mikrobrytare S4

 

5

Mikrobrytare S1

 

6

Mikrobrytare S2

 

7

Strömbrytare öppna sluten

 

8

Strömbrytare stäng sluten

 

9

Sufflettmotor

 

10

Sufflettmotor

 

11

Elektronisk terminal 30, B+

 

12

Elektronisk terminal 31, jord

 

13

Mikrobrytare S3

 

14

används ej

 

15

används ej

 

16

används ej

 

17

används ej

 

18

Hastighetssignal från instrumenthus

 

19

Terminal R

 

20

Jord

 

 

Verktyg

 

Testinstrument (volt, ohm samt ampere)

 

 

 

STEG 1 – Test av tändningsström till styrboxen

 

I tändningsläge 1 ska finnas batterispänning mellan stift 19 och jord – annars brott på kabeln mellan tändningslås och styrbox.

 

 

 

STEG 2  -  Test av strömförsörjning till styrboxen

 

 

Batterispänning mellan stift 11 och jord - annars brott på + kabeln till styrboxen 

 

Batterispänning mellan stift 11 och 12 - annars brott på - kabeln till styrboxen 

 

 

STEG 3  -  Test av strömförsörjning till styrboxens arbetskrets

 

 

Batterispänning mellan stift 20 och jord - annars brott på + kabeln till styrboxen 

 

Batterispänning mellan stift 20 och 3 - annars brott på - kabeln till styrboxen 

 

 

STEG 4  -  Test av strömbrytarens signal till styrboxen

 

Lyft upp suffletten i framkant

 

Tändningsläge 1. Tryck in öppna knappen, spänning på stift 7 - annars testa mikrobrytare S0 i steg 5

 

Tändningsläge 1. Tryck in stäng knappen, spänning på stift 8 - annars testa mikrobrytare S0 i steg 5

 

Om det är spänning i båda fallen är strömbrytare och mikrobrytare S0 ok. Gå till steg 7.

 (Detta innebär dock inte att S0 är felfri eftersom den även ska bryta då suffletten dras ner i framkanten.)

 

 

 

STEG 5  -  Test av mikrobrytare (här kallad S0)

 

Lyft upp suffletten i framkant och mikrobrytare S0 ska sluta. Demontera panelen ovanför höger solskydd genom att ta bort panelen vid högra A-stolpen, demontera högra solskyddet och lyft bort panelen så att mikrobrytaren blir tillgänglig.

 

Brygga förbi mikrobrytare S0 genom att koppla samman brun/vit med brun kabel

 

Tändningsläge 1. Tryck in öppna knappen, spänning på stift 7 - annars testa strömbrytaren i steg 6

 

Tändningsläge 1. Tryck in stäng knappen, spänning på stift 8 - annars testa strömbrytaren i steg 6

 

Om ingen spänning fanns i steg 4 men spänning finns i steg 5 så är mikrobrytare S0 felaktig genom att den inte sluter när sufflettens främre kant lyfts upp. Byt ut mikrobrytare S0.

 

 

 

STEG 6  -  Test av strömbrytare

 

Demontera strömbrytaren från instrumentpanelen.

 

Tryck in öppna knappen och mät motståndet mellan stift 5 och 1 på strömbrytarens baksida.

 

Tryck in stäng knappen och mät motståndet mellan stift 5 och 4 på strömbrytarens baksida.

 

I bägge fall ska den vara mellan 0,2 och 1 ohm annars är strömbrytaren trasig. Om testvärden är ok gå till steg 7.

 

 

STEG 7  -  Test av elektriska motorer

 

Koppla bort 2-stifts kontakterna från sufflettmotor respektive luckmotor och koppla in 12V och testa motorerna.

 

Om motorerna fungerar gå till steg 8.

 

 

 

STEG 8 – Test av styrbox

 

Nu vet vi att motorer liksom signaler och strömförsörjning fungerar i kabelhärvan till styrboxen. Under förutsättning att mikrobrytarna är korrekt inställda så ska EM suffletten fungera annars återstår bara att styrboxen är felaktig.

 

Enligt BMW manualen kan man nu dra slutsatsen att styrboxen är felaktig och får bytas, men vi gör ett sista test, för att utesluta att det inte är mikrobrytarna som är felställda.

  

 1. Frikoppla båda motorer (metod I). Öppna luckan och staga den i öppet läge. Lyft upp den bakre bågen och staga den i uppfällt läge.  
 2. Lossa skyddsplåten till höger i sufflettlådan (sitter med torx). Lossa staget nr 2 från vred nr 4 samt stag nr 3 från vred nr 5. Om detta är svårt pga stor spänning i stagen, vrid vred nr 5 moturs tills den bakre bågen fällts ner mera och lossa stagen inifrån baksätet. Staga upp den bakre bågen.
 3. Lossa sedan vred nr 4 genom att vrida specialskruven (skalle med två små hål) moturs med specialverktyg (54 34 10) eller en spetstång tillsammans med en polygrip. Lyft bort vred nr 4.
 4. Lossa staget 8 till luckan via kulkopplingen. Staga upp luckan.
 5.  Vrid vred nr 9 så att det pekar rakt åt höger när man tittar på det från baksätet.
 6.  Vrid vred nr 5 för hand sakta moturs, lyssna noga och stoppa direkt efter det första klicket.  
 7. Tändningsläge 1 och tryck in stäng knappen. Luckmotorn ska starta. Om den inte startar gå till nästa steg.
 8. Vrid vred nr 5 för hand sakta ytterligare moturs, lyssna noga efter nästa klick och stoppa direkt efter det. Tändningsläge 1. Tryck på stäng, om inte luckmotorn startar här gå till nästa steg.
 9. Vrid vred nr 5 för hand sakta ytterligare moturs, lyssna noga efter nästa klick och stoppa direkt efter det. Tändningsläge 1. Tryck på stäng, om inte luckmotorn startar här heller är styrboxen felaktig. Byt ut styrboxen.

 

 

 

Tillbaka 
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|