Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Löpande Underhåll och Översyn
 

De allra flesta av lederna i sufflettställningen är teflonlagrade och behöver normalt ingen smörjning. I övrigt infetta rörliga leder med sunt förnuft och var särskilt noga med nedanstående 4 punkter:

 

1. Sufflettställningens glidskenor

Glidskenorna i sufflettställningen (nr 1 nedan) bl.a. för den bakre bågen behöver regelbunden infettning. Det största vridmomentet på sufflettmotorns mekanism uppstår just då sufflettmotorn ska börja lyfta upp den bakre bågen. Om lyftandet av den bakre bågen går sakta är det sannolikt glidskenorna som behöver smörjas. OBS skador på sufflettens drivmekanism kan uppstå om bakre bågen går tungt som följd av dålig smörjning!

 

Demontering av sidopaneler bak underlättar åtkomsten.

 

2. Sufflettmotorns mekanism

Lossa skyddsplåten (torx) i sufflettlådans vänstra sida och infetta sufflettmotorns mekanism enligt nedan

 

Lossa de tre lederna (axeltappskruven i mitten kräver specialverktyg) och infetta dessa liksom anliggningsytan mellan de båda vreden. Åtdragningsmoment på ledernas skruvar 5 Nm och säkra med Loctite. Skyddsplåtens skruvar åtdragningsmoment 10 Nm och säkra med Loctite.

Byt ut vreden om de är slitna i anliggningsytorna.

 

3. Luckmotorns mekanism

Infetta kulleder och anliggningsytor mellan vreden i luckmotorns mekanism som sitter i sufflettlådans bakkant.

 

 

4. Sufflettluckans låsningsklor

Infetta klornas insida på ytorna som griper an om öglorna på luckans undersida samt klornas mekanism.

 

Spännband

Spännbanden som löper längs bakrutan innehåller 'resårband' som hjälper sufflettmotorn att lyfta upp den bakre bågen i startögonblicket. Dessa blir slappa med tiden och vilket tack vare hävstångseffekten ökar belastningen väsentligt på sufflettmotorns mekanism då bågen ska lyftas upp. Byte av spännband (ca 2500 kr + arbete) rekommenderas varje gång sufflettklädseln byts.

Det är komplicerat att byta spännband med sufflettklädseln på. En tillfällig lösning är att spänna två bagagestroppar (60 cm) som löper från den övre bågen ned till den bakre bågen där de krokarna fästs med två buntband i bågens genomföringar. Stropparna lyfter upp bakre bågen i startögonblicket och minskar västenligt vridmomentet på sufflettmekanismen i startögonblicket och bidrar till att framkanten på suffletten lyfts upp ordentligt.

 

Spännband med resårbanden på den nedre delen av bilden

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|