Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Problem vid stängning av suffletten
  Suffletten ligger hopvikt i sufflettlådan med stängd sufflettlucka och inget händer när man trycker på stäng knappen

 

 

Orsak: Luckmotorn får inte ström.

  1. Kontrollera att säkringar 4, 21 (styrbox) och 25 (motordrift) är hela. Slå av tändningen under minst 10 sekunder. Prova igen med tändningsläge 1. Om den inte startar gå till punkt 2.
  2. Dra ur kontakten till EM sufflettens styrbox (placerad mellan motorerna framför den främre beklädnaden i bagageutrymmet) i 60 sekunder. Sätt tillbaka och prova igen med tändningsläge 1. Om den inte startar gå till punkt 3.
  3. Frikoppla motorerna och synkronisera suffletten och sufflettluckan vid återinkopplingen och prova igen med tändningsläge 1. Om den inte startar gå till punkt 4.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Suffletten börjar stängas men stannar på vägen: suffletten har fällts upp från sufflettlådan men luckan stänger inte 

 

Orsak: Mikrobrytaren S1 har inte brutit eftersom brytläget S1A (suffletten uppfälld och den bakre bågen max upplyft) inte har uppnåtts.

 

Åtgärd: Justera sufflettens mekanism.

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Suffletten börjar stängas men stannar på vägen: suffletten har fällts upp och luckan har stängt men den bakre bågen fälls inte ner ovanpå den stängda sufflettluckan.

 

 

Orsak: Mikrobrytaren S4 (stängd och låst sufflettlucka) har inte brutit så att sufflettmotorn kan starta och fälla ner den bakre bågen.

 

Åtgärd: Justera sufflettluckans mekanism.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

När man öppnar eller stänger suffletten så skrapar eller hakar sufflettluckan i den uppfällda bakre bågen

 

 

Orsak 1: Sufflettklädseln är våt eller det är kallt ute (<10 grader) vilket gör att sufflettklädseln blir hårdare och inte viks så lätt.

 

Orsak 2: Vred 4 och 5 har utslitna anliggningsytor mot varandra så att bakre bågen inte lyfts så högt som den ska.

 

 

Åtgärd 1: Undvik att öppna suffletten när den är våt, det är kallt ute eller med avstängd motor

 

Åtgärd 2: Byt ut vred nr 4 och 5. Alternativt justera suffletten genom att korta staget nr 2 något.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Drivningen till den bakre bågen fungerar inte

 

Orsak: Undersök den bakre bågens mekanism. Se havererad axeltapp

 

 

 

 

Tillbaka


|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|