Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Manuell nödstängning av suffletten
 

Om suffletten inte fungerar eller det inte finns ström till suffletten så kan motorerna frikopplas så att suffletten och luckan kan manövreras för hand som en nödåtgärd. Det finns två olika sätt att till frikoppla motorerna beroende på i vilket läge suffletten har stannat och därmed huruvida man kommer åt bagageutrymmet eller inte.

 

Metod I - Då bagageutrymmet är åtkomligt

Om suffletten har fastnat i ett läge där sufflettluckan är stängd eller nära stängd så kan bagageluckan öppnas och man kommer åt att frikoppla motorerna i enlighet med instruktionsboken. I den främre klädseln i bagageutrymmet finns två urtag för två spakar, en till varje motor. Att frikoppla motorerna innebär att spaken vid respektive motor trycks uppåt och motorns drivande kugghjul glider ifrån växellådan så att suffletten och luckan kan manövreras för hand och oberoende av varandra.

Se bilder i instruktionsboken

1. Öppna bagageluckan och ta fram centreringsstift och insexnyckeln (vevformad) från verktygsfacket.

2. För in centreringsstiftet (eller skruvmejsel) i hålet 1 i bagagerummets främre vägg och tryck åt vänster. Sufflettlucksmotorn är frikopplad.

3. För in centreringsstiftet (eller skruvmejsel) i hålet 2 i bagagerummets främre vägg och tryck uppåt. Sufflettmotorn är frikopplad.

4. Stick in insexnyckeln i hålet bredvid hålet 1 och vrid medurs. Sufflettluckan låses upp.

5. Stäng bagageluckan och manövrera sufflettlucka och sufflett för hand.

 

Synkronisering av sufflett och sufflettlucka är normalt nödvändig för att suffletten ska fungera efter återinkoppling av motorerna igen!

 

Metod II - Då bagageutrymmet inte är åtkomligt

Verktyg

  1. Insex nyckel
  2. Torx T-25

Om suffletten och sufflettluckan fastnat i ett läge där sufflettluckan är helt öppen eller mycket öppen så kan inte bagageluckan öppnas (eftersom den öppna sufflettluckan är i vägen) och de båda frikopplingsspakarna kan inte nås. Å andra sidan är sufflettlådan nu åtkomlig och frikoppling kan ske genom att lossa vred nr 9 till sufflettluckan (alternativt lossa kulkopplingen) och vred nr 5 till suffletten med en insex nyckel. En T-25 behövs för att lossa skyddshöljet över det sista vredet.

Fördelen med denna metod är att sufflett och sufflettlucka inte behöver synkroniseras som efter metod 1. Eftersom de båda vreden är splinade och bara kan sitta på ett sätt så förblir mikrobrytarnas inbördes lägen oförändrade.

 

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|