Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Handhavande
 

Instruktioner finns på solskyddets baksida samt instruktionsboken (tryck from 1990).

 

Öppning av suffletten

1. Öppna vänster och höger låsvred ovanför solskydden

2. Tryck upp framkanten av suffletten ordentligt (ca 20 cm). Den bakre bågen ska samtidigt lätta från sufflettluckan. Tryck inte in öppnaknappen förrän du förvissat dig om att framkanten på suffletten är ordentligt upptryckt!

3. Tryck på öppnaknappen och håll den intryckt under de ca 20 sekunder det tar för suffletten att fällas ned i sufflettlådan och sufflettluckan stängt. 

 

Stängning av suffletten

1. Hissa ner sidorutorna

2. Tryck in stängknappen och håll den intryckt tills suffletten fällts upp och stannat (sufflettluckan har stängt och den bakre bågen har fällts ned ovanpå denna). Dra inte ned framkanten på suffletten innan suffletten är helt uppe och sufflettmotorn stannat av sig själv.

3. Dra ned framkanten av suffletten och lås bägge vreden.

4. Hissa upp de bakre sidorutorna först, sedan de främre rutorna.

 

Varning för bugg i styrboxen

Det finns en bugg i suffletten styrbox som gör att sufflettmotorn går utanför sitt arbetsområde och pressar upp den uppfällda bakre bågen med full kraft mot sitt ändläge. Detta tycks vara orsaken till att axeltappen på sufflettmotorns hölje slits av så som drabbat åtskilliga bilar. Man undviker buggen genom att aldrig avbryta en öppning eller stängning i ett läge då luckmotorn går och sufflettlådan är tom!

Vill man avbryta en öppning eller en stängning, vänta alltid tills sufflettluckan stannat antingen i helt öppet eller helt stängt läge!

 

Övrigt

  • Suffletten kan endast manövreras med stillastående bil.
  • Fäll inte ned suffletten när det är kallare än 10 grader. Sufflettklädseln blir hårdare och svårare att vika vilket belastar drivmekanismen liksom att bakrutan kan spricka när den böjs.
  • Fäll inte ned suffletten när sufflettklädseln är våt eftersom den blir svårare att vika vilket belastar drivmekanismen.
  • Övervaka suffletten och luckans rörelse under hela körningen. Om suffletten eller luckan av någon anledning kör fast, släpp knappen för att undvika skador!
  • Motorn bör vara igång när suffletten manövreras eftersom den högre spänningen gör att den bakre bågen lyfts något längre upp.

 

 

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|