Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Statistik per årsmodell och kalenderår
 

 

Total produktion per modell och årsmodell

Modell

85

86

87

88

89

90

318iC (M40)

0

0

0

0

0

7

318iC (M42)

0

0

0

0

0

4

318iCA (M40)

0

0

0

0

0

3

320iC

0

35

810

6 900

6 446

7 182

320iCA

0

0

6

592

1 448

1 129

325iC

1

3 300

15 039

7 642

7 071

6 664

325iCA

1

472

6 710

10 689

7 151

5 791

M3C

0

0

0

86

224

176

Total per år

2

3 807

22 565

25 909

22 340

20 956

 

Modell

91

92

93

Total per modell

318iC (M40)

7 316

9 232

2 730

19 285

318iC (M42)

2 325

1 733

7

4 069

318iCA (M40)

481

594

274

1 352

320iC

3 855

2 769

151

28 148

320iCA

703

618

43

4 539

325iC

3 564

3 003

940

47 224

325iCA

4 054

3 050

104

38 022

M3C

300

0

0

786

Total per år

22 598

20 999

4 249

143 425

Källa: TIS 10/2001

74 % av bilarna bland årsmodellerna 85-90 är 325iC som för övrigt tillverkades i över 20 000 exemplar under produktionstoppen 1987. Bland årsmodellerna 91-93 finns det flest 318iC med 52 % av bilarna. Sett över alla årsmodeller är 325iC den vanligaste med 59 % av alla bilar.

 

Ej face lift respektive face lift per modell

Modell

Ej face lift

Face lift

Total

318iC

7

19 278

19 285

318iC (M42)

4

4 065

4 069

318iCA

3

1 349

1 352

320iC

21 373

6 775

28 148

320iCA

3 175

1 364

4 539

325iC

39 717

7 507

47 224

325iCA

30 814

7 208

38 022

M3C

786

0

786

Totalt

95 879

47 546

143 425

Källa: TIS 10/2001

Ca två tredjedelar av den totala produktionen var bilar före face lift av årsmodell 85-90. Vanligast bland dessa bilar var 325iC. Resterande tredjedel var face liftade bilar av årsmodell 91-93. Vanligast bland de face liftade bilarna var 318iC som dock är ganska sällsynt på den svenska marknaden.

 

Manuell och automat per årsmodell

Växellåda

85

86

87

88

89

90

Manuell

1

3335

15849

14628

13741

14033

Automat

1

472

6716

11281

8599

6923

Total

2

3807

22565

25909

22340

20956

 

Växellåda

91

92

93

Total

Manuell

17360

16737

3828

99512

Automat

5238

4262

421

43913

Total

22598

20999

4249

143425

Källa: TIS 10/2001

 

Totalt sett hade ca 70 % av bilarna manuell låda. Bland 318iC hade 95 % manuell låda. För 320iC och 325iC är motsvarande siffror 86% respektive 55 %. På den svenska marknaden är bilar med automat sällsynta.  Över 90 % av de svenska bilarna har manuell låda.

 

Total produktion per modell och kalenderår

Modell

85

86

87

88

89

90

318iC (M40)

0

0

0

0

0

7279

318iC (M42)

0

0

0

0

0

1032

318iCA (M40)

0

0

0

0

0

31

320iC

0

201

2247

6446

6626

6834

320iCA

0

5

260

943

1013

1077

325iC

10

8604

13152

6081

6773

5898

325iCA

4

1456

11814

7407

6163

5249

M3C

0

0

0

130

180

176

Total per år

14

10266

27473

21007

20755

27576

 

Modell

91

92

93

Total per modell

318iC (M40)

3346

6719

1941

19 285

318iC (M42)

1829

1208

0

4 069

318iCA (M40)

564

557

200

1 352

320iC

3757

2034

3

28 148

320iCA

750

491

0

4 539

325iC

3759

2947

0

47 224

325iCA

3705

2224

0

38 022

M3C

300

0

0

786

Total per år

18010

16180

2144

143 425

Källa: http://www.realoem.com/bmw

 

Dessa ETK siffror stämmer överens med de totala siffror per modell som förekommer i Walton (2001) BMW 3-Series samt Taylor (2000) BMW 3 Series The Complete Story men skiljer när det gäller fördelningen över år. Det är oklart varför ETK siffrorna inte matchar data från dessa böcker.

 

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|