Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Mikrobrytare och brytlägen
 

Med hjälp av strömriktningen (som bestäms via strömbrytaren på instrumentpanelen) och fem mikrobrytare som skickar signaler om var suffletten och sufflettluckan befinner sig kan programmet i styrboxen ge signaler till motorerna så att sufflettmotorn och luckmotorn startar och stannar vid rätt tillfällen.

 

De fem mikrobrytarna är placerade enligt nedan och bryter vid följande ändlägen:

 

 

Mikrobrytare (här kallad S0) placerad bakom panelen ovanför höger solskydd

 

 

Denna känner av när framkanten är nerdragen och låst med handtagen då den bryter strömmen till motorerna.

 

 

 

Mikrobrytare S1 placerad på sufflettmotorns växellåda

 

Denna känner av när sufflettställningen når ändläget S1A, dvs. suffletten är uppfälld och den bakre bågen är maximalt uppfälld i vertikalt läge.

 

BILD läge S1A

 

 

Denna mikrobrytare känner även av när sufflettställningen når ändläget S1B, dvs. suffletten ligger helt hopvikt i sufflettlådan.

 

BILD läge S1B

 

 

 

Mikrobrytare S2 placerad på sufflettmotorns växellåda

 

Denna känner av när suffletten har stängt och den bakre bågen når sitt nerfällda horisontalläge.

 

BILD läge S2

 

 

 

Mikrobrytare S3 placerad på luckmotorns växellåda

 

Denna känner av när sufflettluckan når läget S3, dvs. sufflettluckan är helt öppen.

 

BILD läge S3

 

 

 

Mikrobrytare S4 placerad på luckmotorns växellåda

 

Denna känner av när sufflettluckan når läget S4, dvs. sufflettluckan är helt stängd och låst.

 

BILD läge S4

 

 

 

 

 

Justering av mikrobrytare

 

 

Det finns tre justerskruvar som kan flytta de brytlägen där mikrobrytare S1 – S4 bryter. Samtliga tre justerskruvar återfinns på sufflettmotorn (2 st) respektive luckmotorn (1 st) med åtkomst från bagageutrymmet.

 

 

  • Justerskruven märkt S1 på sufflettmotorn för brytlägena S1A och S1B

  • Justerskruven märkt S2 på sufflettmotorn för brytläget S2

  • Justerskruven (omärkt spårskruv) på luckmotorn för brytlägena S3 och S4

  

Nedan beskrivs i detalj hur var och en av justeringsskruvarna flyttar mikrobrytarnas brytlägen.

 

 

 

Justeringsskruv märkt S1 på sufflettmotorn för brytlägena S1A och S1B

 

 

Om justeringsskruven märkt S1 vrids medurs (moturs) så gäller att:

 

  • brytläget S1A flyttas moturs (medurs), dvs. den bakre bågen lyfts mindre (mer) så att det blir mindre (mer) plats för sufflettluckan att passera bakom den.

  • brytläget S1B flyttas moturs (medurs), dvs. den hopvikta suffletten dras ner mer (mindre) i sufflettlådan.

 

Om justerskruven skruvas för långt åt något håll kan mekanismen utsättas för så stora spänningar att vred, stag eller axeltappen på sufflettmotorns växellåda dras sönder direkt eller med tiden till följd av utmattning.

 

Om justerskruven märkt S1 justeras för långt medurs händer följande

 

  1. Brytläget S1A flyttas så långt moturs att den bakre bågen inte lyfts upp tillräckligt mycket och när sufflettluckan öppnar så krockar den med den bakre bågen

  1. Brytläget S1B flyttas så långt moturs att sufflettmotorn inte stoppar utan fortsätter försöka dra ihop suffletten trots att den redan är fullt hopvikt i sufflettlådan.

 

Om justerskruven märkt S1 justeras för långt moturs händer följande

 

  1. Brytläget S1A flyttas så långt medurs att sufflettmotorn inte stannar utan fortsätter dra i den redan maximalt uppfällda bakre bågen (med risk för havererad axeltapp och skador på den bakre bågens mekanism)

  1. Brytläget S1B flyttas så långt medurs att det bryter för tidigt och sufflettmotorn stannar innan suffletten är helt hopvikt i sufflettlådan. Risk för skador när luckan sedan stänger över den inte fullt hopvikta suffletten.

 

Skruva därför inte justerskruven mer än ca 1 varv per gång (1 varv = ca 1-2 mm ändring av vredets spets i sidled.). Märk skruvmejselns handtag med ett märke för att notera antal varv.

 

 

 

Justerskruven märkt S2 på sufflettmotorn för brytläget S2

 

Om justerskruven S2 vrids medurs (moturs) så flyttas sufflettmotorns brytläge S2 moturs (medurs) så att suffletten stänger mindre och den bakre bågen fälls ner mer (mindre).

 

Om justerskruven skruvas för långt åt något håll kan mekanismen utsättas för så stora spänningar att vred eller stag dras sönder direkt eller med tiden till följd av utmattning.

 

 

Om justerskruven märkt S2 skruvas för långt medurs händer följande

 

Brytläget S2 flyttas så långt moturs att suffletten stannar före den är helt uppfälld. Om man då försöker dra ner framkanten av suffletten för hand och låsa den kan skador uppstå på sufflettens drivmekanism.

 

Om justerskruven märkt S2 skruvas för långt moturs händer följande

 

Brytläget S2 flyttas så långt medurs att den bakre bågen stoppar tidigare innan den bakre bågen nått sitt nerfällda horisontella läge. Om man då försöker dra ner framkanten av suffletten för hand och låsa den kan skador uppstå på den bakre bågens drivmekanism.

 

 

Skruva därför inte justerskruven mer än ca 1 varv per gång (1 varv = ca 1-2 mm ändring av vredets spets i sidled). Märk skruvmejselns handtag med ett märke för att hålla koll på varven.

 

  

 

Justerskruven (omärkt spårskruv) på luckmotorn för brytlägena S3 och S4

 

Lossa först låsskruven (torx) som sitter till vänster om justerskruven (spårskruv) och dra sedan fast den (2 Nm) efter avslutad justering annars kan justerskruven röra sig.

 

Om justerskruven på luckmotorn vrids medurs (moturs) så gäller att :

 

1. brytläget S3 flyttas medurs (moturs), dvs. sufflettluckan öppnar mindre (mer). 

 

2. brytläget S4 flyttas medurs (moturs), dvs. sufflettluckan stänger mer (mindre)

 

Om justerskruven skruvas för långt åt något håll kan mekanismen utsättas för så stora spänningar att vred, stag eller vajrar dras sönder direkt eller med tiden till följd av utmattning.

 

Om justerskruven skruvas för långt medurs händer följande

 

1. Brytläget S3 bryter för tidigt så att luckan öppnar med för liten öppningsvinkel och när den bakre bågen fälls upp/ned krockar den med luckan. 

 

2. Brytläget S4 flyttas så långt medurs att det inte kan uppnås trots helt stängd lucka. Resultat: luckmotorn stannar inte när luckan har stängt utan kör fast och fortsätter förgäves att dra i luckan trots att den är stängd. I detta fall kan inte sufflettmotorn starta eftersom brytläget S4 inte uppnåtts.

 

Om justerskruven skruvas för långt moturs händer följande

 

1. Brytläget S3 flyttas så långt moturs att det inte kan uppnås trots helt öppen lucka. Resultat: luckmotorn stannar inte trots att luckan nått sitt fullt öppna läge utan kör fast och fortsätter förgäves att öppna luckan än mer trots att den är helt öppen. Alternativt, vid kortare stag nr 8, vred nr 9 passerar läget då det pekar rakt upp och luckan börjar stänga igen innan S3 bryter och luckmotorn stannar.

 

2. Brytläget S4 bryter för tidigt så att luckmotorn stannar innan luckan har stängt helt.

Skruva därför inte justerskruven mer än ca 5 grader per gång. Denna justeringsskruv är betydligt känsligare än justerskruvarna märkta S1 och S2.

 


Sufflettens Öppnings- och Stängningssekvens

Suffletten har en öppningssekvens som består av 11 steg och en omvänd sekvens också med 11 steg som stänger suffletten. Kombinationen av mikrobrytarpositioner i varje steg ger en signalkod till styrboxen. I t.ex. steg 3 nedan i öppna sekvensen uppträder signalen 10110 vilket betyder att sufflettmotorn ska starta för att rotera medsols och lyfta upp den bakre bågen. När den bakre bågen når sitt max uppfällda läge i steg 4 bryter mikrobrytare S1 vilket ger en ny signalkod 10110 till styrboxen och luckmotorn går igång och luckan lämnar sitt stängda läge vilket sluter mikrobrytare S4 och sufflettmotorn stannar osv.

 

 

Steg

Ström-

brytare

Mikrobrytarläge

Händelseförlopp

 

 

S0

S1

S2

S3

S4

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppning av suffletten

1

 

0

0

0

1

0

Suffletten stängd och låst med handtagen

2

 

1

0

0

1

0

Upplåst och framkanten av suffletten upplyft

3

Ö

1

0

1

1

0

Sufflettmotorn startar från läge S2 och den bakre bågen lyfts upp

4

Ö

1

1

1

1

0

Den bakre bågen når läge S1A och sufflettmotorn slås av och luckmotorn startar

5

Ö

1

1

1

1

1

Sufflettluckan öppnas

6

Ö

1

1

1

0

1

Sufflettluckan når läge S3 och luckmotorn slås av och sufflettmotorn startar

7

Ö

1

0

1

0

1

Den bakre sufflettbågen fälls ned

8

Ö

1

0

0

0

1

Den bakre sufflettbågen passerar förbi läge S2 och suffletten börjar öppnas och viks ihop i sufflettlådan

9

Ö

1

1

0

0

1

Suffletten når helt hopvikt läge S1B och sufflettmotorn slås av och luckmotorn startar

10

Ö

1

1

0

1

1

Sufflettluckan stängs

11

Ö

1

1

0

1

0

Sufflettluckan når läge S4 och luckmotorn slås av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stängning av suffletten

12

S

1

1

0

1

1

Luckmotorn startar

13

S

1

1

0

1

1

Sufflettluckan öppnas

14

S

1

1

0

0

1

Luckan når läge S3 och luckmotorn slås av och sufflettmotorn startar

15

S

1

0

0

0

1

Suffletten fälls upp från sufflettlådan

16

S

1

0

1

0

1

Suffletten fälls upp och passerar förbi läge S2  där den bakre bågen börjar lyftas upp

17

S

1

1

1

0

1

Den bakre bågen når läge S1A och sufflettmotorn slås av och luckmotorn startar

18

S

1

1

1

1

1

Sufflettluckan stängs

19

S

1

1

1

1

0

Luckan når läge S4 och luckmotorn slås av och sufflettmotorn startar

20

S

1

0

1

1

0

Den bakre bågen fälls ned

21

S

1

0

0

1

0

Sufflettmotorn når läge S2 och sufflettmotorn stannar

22

 

0

0

0

1

0

Suffletten stängs och låses med handtagen

 

Ö = strömbrytaren öppna sufflett sluten

S = strömbrytaren stäng sufflett sluten

0 = bruten

1 = sluten

 

I steg 5 då luckmotorn går är alla fem mikrobrytare slutna med koden 11111. Om öppningen avbryts i detta steg för sedan fortsätta aktiveras buggen i styrboxen med koden 11110 (sufflettmotorn gör ett kort ryck medsols) och systemet hoppar sedan bums tillbaka till 11111. Om man istället fortsätter med att stänga suffletten aktiveras buggen i styrboxen med koden 11101 (sufflettmotorn gör återigen ett kort ryck medsols) och systemet hoppar sedan tillbaka till 11111. Buggen aktiveras på samma sätt även om en stängning avbryts i steg 15, detta är återigen då alla mikrobrytare är slutna 11111. Se mer om buggen i kapitel 10.

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|