Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Motorer och mekaniska drivmekanismer
 

Åtkomst av motorer och EM sufflettens styrbox

 

Motorer med växellådor nås genom att ta bort den främre klädseln i bagageutrymmet.

 

  1. Öppna bagageluckan
  2. Demontera den främre klädseln. Klädseln sitter med låsta plastnitar där mittendelen på nitens huvud först måste dras ut innan hela niten kan dras ut. En spikutdragare på en mindre hammare fungerar bra.
  3. Bakom klädseln återfinns den mindre luckmotorn med växellåda i mitten och den större sufflettmotorn med växellåda längst till höger. Den svarta lådan mellan motorerna är styrboxen. 

Sufflettens Drivmekanism

 

Sufflettmotorn med växellåda (nr 1 nedan) är lokaliserad i bagageutrymmet längst till höger framför den främre beklädnaden så att dess utgående axel kommer in vertikalt genom botten på sufflettlådans högra sida där den driver vred nr 5 nedan som i sin tur driver suffletten och sufflettluckan via stagen nr 2 nedan och nr 3 nedan.

 

 

 

 

Fig. 4.1 Sufflettens drivmekanism placerad delvis under skyddsplåten på höger sida i sufflettlådan

 

 

Sufflettens drivmekanism återfinns under skyddsplåten på höger sida i sufflettlådan och kan delas in i två delar. Den första delen öppnar och stänger suffletten och består av vred nr 5 och tryckstag nr 3 som är kopplad till sufflettställningen. Den andra delen är den bakre bågens mekanism som höjer och sänker den bakre bågen ovanför sufflettlådan och består av vred nr 4 och dragstag nr 2 som är kopplad till den bakre bågen.

 

Vred nr 5 är splinad och drivs av utgående axel från sufflettmotorn med växellåda nr 1 som sitter under sufflettlådan. Vred nr 4 sitter på en fritt ledad axeltapp och drivs genom att vred nr 5 hakar i dess vänstra ände. På sufflettmotorns växellådshus nr 1 sitter den axeltapp som med hjälp av specialskruven nr 6 fäster vred nr 4 i växellådans hus.

 

Det är också vred nr 4 och dragstången nr 2 och därmed också axeltappen som utsätts för stora påfrestningar via hävstångseffekten om den bakre bågen går trögt pga. tex. dålig smörjning av den bakre bågen eller slappa spännband.

 

 

 

Sufflettluckans drivmekanism

 

Sufflettluckans motor med växellåda (nr 7 nedan) är lokaliserad i bagageutrymmet i mitten framför den främre beklädnaden så att dess utgående axel kommer in horisontellt genom den bakre väggen på sufflettlådan där den driver vred nr 9 nedan i sufflettlådan.

 

 

 

Fig. 4.2 Sufflettluckans drivmekanism placerad på den bakre väggen i sufflettlådan.

 

 

Luckans drivmekanism i sufflettlådan kan delas in i två delar. Den första delen öppnar och stänger sufflettluckan. Vred nr 9 (splinat) är kopplat till tryckstag nr 8 som fäst i luckans undersida och manövrerar luckans öppning.

 

Den andra delen driver luckans låsning genom att vred nr 9 även hakar i vred nr 10 som ansluter till de två vajrar nr 11 som driver luckans låsklor nr 12 som finns på luckans högra och vänstra undersida.

 

 

 

Tillbaka 
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|