Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Tekniska Specifikationer
 

 

Mikrobrytare

 

Placering av mikrobrytare

 

Brytare S0

Ovanför höger solskydd

Brytare S1

På sufflettmotorns växellåda

Brytare S2

På sufflettmotorns växellåda

Brytare S3

På luckmotorns växellåda

Brytare S4

På luckmotorns växellåda

 

 

De fem mikrobrytarna S0 - S4 bryter vid följande lägen:

 

 

Läget S0

Framkanten av suffletten stängd

Läget S1A

Sufflett uppe med bakre bågen helt uppfälld i lodrät position

Läget S1B

Suffletten hopvikt i sufflettlådan

Läget S2

Suffletten uppe och bakre bågen helt nere

Läget S3

Sufflettluckan helt öppen

Läget S4

Sufflettluckan helt stängd och låst

 

 

 

BRYTLÄGE S1A (OCH S1B)

 

 

Vred nr 5 ska stå i läge

 

Brytläge S1A = ca 25 grader (+/- 5 grader) till vänster om Bottom Dead Center (vredet pekar rakt bakåt) när man tittar ner på vredet ovanifrån. I detta läge ska även avståndet till den bockade plåtkanten närmast till höger om vred nr 5 ska vara 90 - 95 mm.

 

Genom att brytläget S1A är rätt inställt blir brytläget S1B automatiskt rätt inställt. Brytläget S1B är ca 25 grader (+/- 5 grader) till höger om Top Dead Center (vredet pekar rakt framåt) när man tittar ner på vredet ovanifrån. I detta läge ska även avståndet till den bockade plåtkanten närmast till höger om vred nr 5 vara ca 45 mm (+/- 5 mm).

 

 

 

BRYTLÄGE S2

 

Vred nr 5 ska stå i läge

 

Brytläge S2 = ca 10 grader (+/- 5 grader) till höger om Bottom Dead Center (vredet pekar rakt bakåt) när man tittar ner på vredet ovanifrån. I detta läge ska även avståndet till den bockade plåtkanten närmast till höger om vred nr 5 vara ca 60 mm (+/- 5 mm).

 

 

 

BRYTLÄGE S3 (OCH S4)

 

 

Vred nr 9 ska stå i läge

 

Brytläge S3 = 5 grader (+/- 1 grad) till höger om Top Dead Center (vredet pekar rakt upp) när man sitter i baksätet och tittar bakåt på luckans vred.

 

 

Genom att S3 är rätt inställt blir brytläget S4 inställt automatiskt.

 

 

 

Justeringsskruvar för mikrobrytarnas brytlägen

 

 

Justeringsskruv märkt S1 på sufflettmotorn för brytlägena S1A och S1B

 

 

Om justeringsskruven märkt S1 vrids medurs (moturs) så gäller att:

 

  • brytläget S1A flyttas moturs (medurs) ovan, dvs. den bakre bågen lyfts mindre (mer) så att det blir mindre (mer) plats för sufflettluckan att passera bakom den.

  • brytläget S1B flyttas moturs (medurs) ovan, dvs. den hopvikta suffletten dras ner mer (mindre) i sufflettlådan.

 

  

Justerskruven märkt S2 på sufflettmotorn för brytläget S2

 

 

Om justerskruven märkt S2 vrids medurs (moturs) så flyttas sufflettmotorns brytläge S2 moturs (medurs) så att suffletten stänger mindre och den bakre bågen fälls ner mer (mindre).

 

 

 

Justerskruven (omärkt spårskruv) på luckmotorn för brytlägena S3 och S4

 

Om justerskruven på luckmotorn vrids medurs (moturs) så händer två saker:

 

  • brytläget S3 flyttas medurs (moturs) ovan, dvs. sufflettluckan öppnar mindre (mer).

  • brytläget S4 flyttas medurs (moturs) ovan, dvs. sufflettluckan stänger mer (mindre).

 

  

Sufflettens arbetssekvens

 

 

Steg

Ström-

brytare

Mikrobrytarläge

Händelseförlopp

 

 

S0

S1

S2

S3

S4

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppning av suffletten

1

 

0

0

0

1

0

Suffletten stängd och låst med handtagen

2

 

1

0

0

1

0

Upplåst och framkanten av suffletten upplyft

3

Ö

1

0

1

1

0

Sufflettmotorn startar från läge S2 och den bakre bågen lyfts upp

4

Ö

1

1

1

1

0

Den bakre bågen når läge S1A och sufflettmotorn slås av och luckmotorn startar

5

Ö

1

1

1

1

1

Sufflettluckan öppnas

6

Ö

1

1

1

0

1

Sufflettluckan når läge S3 och luckmotorn slås av och sufflettmotorn startar

7

Ö

1

0

1

0

1

Den bakre sufflettbågen fälls ned

8

Ö

1

0

0

0

1

Den bakre sufflettbågen passerar förbi läge S2 och suffletten börjar öppnas och viks ihop i sufflettlådan

9

Ö

1

1

0

0

1

Suffletten når helt hopvikt läge S1B och sufflettmotorn slås av och luckmotorn startar

10

Ö

1

1

0

1

1

Sufflettluckan stängs

11

Ö

1

1

0

1

0

Sufflettluckan når läge S4 och luckmotorn slås av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stängning av suffletten

12

S

1

1

0

1

1

Luckmotorn startar

13

S

1

1

0

1

1

Sufflettluckan öppnas

14

S

1

1

0

0

1

Luckan når läge S3 och luckmotorn slås av och sufflettmotorn startar

15

S

1

0

0

0

1

Suffletten fälls upp från sufflettlådan

16

S

1

0

1

0

1

Suffletten fälls upp och passerar förbi läge S2  där den bakre bågen börjar lyftas upp

17

S

1

1

1

0

1

Den bakre bågen når läge S1A och sufflettmotorn slås av och luckmotorn startar

18

S

1

1

1

1

1

Sufflettluckan stängs

19

S

1

1

1

1

0

Luckan når läge S4 och luckmotorn slås av och sufflettmotorn startar

20

S

1

0

1

1

0

Den bakre bågen fälls ned

21

S

1

0

0

1

0

Sufflettmotorn når läge S2 och sufflettmotorn stannar

22

 

0

0

0

1

0

Suffletten stängs och låses med handtagen

Ö = strömbrytaren öppna sluten

S = strömbrytaren stäng sluten

0 = bruten

1 = sluten

 

 

 

Styrboxens 20-poliga kontakt

 

 

Stift

Användare

 

1

Luckmotor

 

2

Luckmotor

 

3

Terminal 30 R, B +

 

4

Mikrobrytare S4

 

5

Mikrobrytare S1

 

6

Mikrobrytare S2

 

7

Strömbrytare öppna sluten

 

8

Strömbrytare stäng sluten

 

9

Sufflettmotor

 

10

Sufflettmotor

 

11

Elektronisk terminal 30, B+

 

12

Elektronisk terminal 31, jord

 

13

Mikrobrytare S3

 

14

används ej

 

15

används ej

 

16

används ej

 

17

används ej

 

18

Hastighetssignal från instrumenthus

 

19

Terminal R

 

20

Jord

 

 

 

Säkringar

 

Säkring 4

Säkring 21 styrbox

Säkring 25 motordrift

 

Källa: E30 Repair Manual No 7, 07/90

 

 

Tillbaka
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|