Start
Nyheter
FAQ
Modeller
318iC M Design
325iC M Technic
M3 Cabrio
Baur TC
Original Utrustning
Suffletten
Tekniska Data
Köpguiden
Historik
Vagnpark
GDS
Delar & Tillbehör
Underhåll
Litteratur
Länkar
Forum Autopower

Elektrohydraulisk EH sufflett
 

Den elektrohydrauliska (EH) suffletten kom 06/88 som standardutrustning på M3C och finns under perioden 06/88 - 03/90 liksom på 325iC M Technic ausstattung 796. Den känns igen på de synliga hydraulcylindrarna (nr 6 nedan) på insidan bakrutan. EH sufflett fanns aldrig som eftermonteringssats.

 

Liksom på den manuella suffletten öppnas handtagen och suffletten trycks först upp för hand i framkant. En knapp trycks sedan in och suffletten öppnas automatiskt. Suffletten och sufflettluckan med låsning drivs av en eldriven hydraulpump 1 som via en styrbox 2 och åtta mikrobrytare trycksätter fem hydraulcylindrar 3 - 6 med upp till 160 bars tryck,

  • 1 st. hydraulcylinder 3 för manövrering av sufflettluckan
  • 1 st. hydraulcylinder 4 för manövrering av sufflettluckans låsmekanism
  • 1 st. hydraulcylinder 5 för sufflettställningens manövrering 
  • 2 st. hydraulcylindrar 6 för manövrering av sufflettställningens bakre båge (en på varje sida)

på så sätt att suffletten och sufflettluckan med låsning koordineras och manövreras med ett knapptryck.

 Färg  Optionskod
 Svart  390
 Dunkelblå     393

 

EH sufflettens vänstra hydraulcylinder för den bakre bågen.

EH sufflettens hydraulaggregat till vänster bakom panelen i bagageutrymmet

 

Tillbaka

 
|Start| |Nyheter| |FAQ| |Modeller| |318iC M Design| |325iC M Technic| |M3 Cabrio| |Baur TC| |Original Utrustning| |Suffletten| |Tekniska Data| |Köpguiden| |Historik| |Vagnpark| |GDS| |Delar & Tillbehör| |Underhåll| |Litteratur| |Länkar| |Forum Autopower|